Adult Site yasal mı ?

adult site yasal mı değilmi bugünlerde bunun araştırması içerisindeyim.. bazı arkadaşlarımız diyorki adult sitem vardı evden polisler aldı, bazıları diyorki +18 yazarsan ve kurallara uygun şekilde eklersen video yu sorun olmaz.. bakalım 🙂

Sorunun cevabını r10.net de sordum ve cevabı OzeL arkadaşımız yanıtladı saolsun. Cevabı aktarıyorum,

Konu ile ilgili olarak;
İdari makam tarafından verilebilecek erişimin engellenmesi kararı :

a) Şayet içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında ise ve yukarıda tadadi olarak sayılan suçlardan herhangi birinin internet ortamında işlendiği hususunda yeterli şüphe de varsa erişimin engellenmesi kararı re’sen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilebilir ve erişim sağlayıcısından karar gereğinin yerine getirilmesi istenilir.

*Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından re’sen ceza yetkisine sahipdir(insiyatif’e bağlı olarak)
*tahminimce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na konu hakkında ihbar yada rahatsız olduğunu dile getirildiğinden dolayı re’sen yetkisini kullanıp erişimi engellme yetkisini kullanmıştır..
Maddi yada ceza-i işlem gerektirecek ise bir konu yoktur..
Bu durumun aksi olduğu adli ve maddi olarak ceza-i işlem gördüğünüz halde emsal teşkil eden bir husus vardır..

Alıntı:
Müstehcen kelimesi açıklanırken erotik ve pornografi kelimelerinin anlamlarını da açmak gerekir, çünkü çoğu defa bunlar birbirleri ile karıştırılmaktadır. Erotik kelimesi köken olarak Fransızca Eros kelimesinden gelmekte olup sözlük anlamı; ”Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevi, şehvani”dir. Pornografi kelimesi de Fransızca’dan lisanımıza gelmiş olup “Açık saçık yayın veya resim, edebe aykırı kitap veya resim” olarak tarif edilebilir. Yasalarımıza göre suç olan şey pornografidir, erotik yayınlar suç sayılmamaktadır. Tabii ki bir yayının erotik mi pornografik mi olduğunun ayırımının iyi yapılması gerekir. Çünkü bu ayırıma göre bir yayın hadisesi suç sayılacak veya sayılmayacaktır. Çoğu defa bilirkişiye gitmeye gerek olmamakla birlikte bazı hadiselerde uygulamayı yapacak olan adli makamlar tereddüde düşebilirler, işte bu gibi durumlarda 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre resmi bilirkişilik yapmakla görevlendirilen Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na müracaat edilecektir.
Müstehcenlik kavramı, mahalli mahkeme kararlarının taraflarca temyiz edilmesi sebebi ile Yargıtay’ın bu konuyla ilgili 5. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu’nca da tartışılmış olup bunlardan en önemlisi Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19.3.1996 tarih,1996/5-27 esas,1996/45 sayılı kararıdır. Bu olayda; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bir mevkutenin sahibi ve sorumlu müdürü olan kişiler hakkında 1117 sayılı Kanun’un Ek 2.maddesi delaleti ile TCK. nun 426/2. maddesine uygun olarak verilen mahkumiyet kararı, Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nce müstehcenlik unsurunun bulunmadığı, sanıkların beraatlarına karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuş, mahalli mahkeme mahkumiyet kararında direnmiş ve dosya bu nedenle Genel Kurul’a gelmiştir. Dosyada yukarıda bahsedilen Muzır Kurulu’nun mevkutede yayınlanan iki kadın fotoğrafında müstehcenlik unsurunun bulunduğuna dair raporu da mevcut olmasına rağmen, Genel Kurul, aşağıya aynen alınan gerekçelerle ve oyçokluğuyla sanıkların beraatı gerektiği düşüncesi ile mahkumiyete ilişkin mahalli mahkeme kararını bozmuştur

Alıntıdır.

Bir cevap yazın