Akut Tonsillit

4 Gün öncesinde yine başladı ufaktan rahatsızlık. ilerledi,ilerledi,ilerledi.. Cumartesi günü öğle yemeğinde az bir şey yedikten sonra, salı günü akşam yemeği yedim az bir şey. baya bir rahatsız edici hastalık. Çaresizliğin ne olduğunu iyi anlatan bir hastalık. Kullandığınız ilaçların çaresiz kaldığı, minibüse binerken sizi düşürecek, ayakta duramadığınız deli gibi birşey. Bugün yine hastaneye gittim ve akut tonsillit olduğunu söyledi. ne kadar doğru bilmiyorum. ALLAH kimsenin başına vermesin. ihtiyacı olan detayları görsün diye paylaşıyorum. Kesinlikle bekleme yapmayın, rasgele doktora gitmeyin, devlet hastanesinden kaçnabilirsiniz. En iyi doktoru bulup ona gidin, sağlığınız paradan daha değerli unutmayın.
Vikipedi Anlatımı
Tonsilit, boğazın iki yanında bulunan tonsil ya da bademcik adı verilen dokuların iltihaplanması hastalığıdır. Hastalığın üç farklı tipi bulunur: “akut”, “subakut” ve “kronik”. Akut olanı, bakteri ya da virüs yoluyla bulaşabilir. Subakut olan türü, Actinomyces bakterisinden ortaya çıkar ve 3 haftadan 3 aya kadar bir dönemde etkili olur. Kronik olan ise tedavi edilmezse çok uzun süre boyunca etkili olur ve hemen hemen daima bakterilerle bulaşır.
Vikipedi Belirtiler
Tonsilit, boğazda acı ve yaralarla kendini gösteren bir hastalıktır. Kimi zaman kulakta da ağrılarla ve durduk yere boyun tutulmalarıyla beraber etkisini gösterebilir. Bununla beraber genel olarak, acılı ve zor yutkunmalar, ateş, baş ağrısı, ürpertiler, sesin değişmesi gibi belirtiler gösterir. Bu hastalıkta, boğazda kırmızı, kaygan ve şişkin dokunun üzerinde beyaz ve kabuksu lekeler çıkar. Servikal lenf düğümü’nde de şişmeler gözlenebilir.
Vikipedi Tedavi
Eğer tonsilit, akut değilse, kesin olarak penisilin veya başka bir antibiyotik yardımıyla yok edilebilir. Bunun haricinde, eğer virüsten kaynaklanan bir akut Tonsilit ise, hastalığın atlatılması için özenli bir bakım şarttır. Eğer kronik rahatsızlık varsa tonsilektomi(tonsilit ameliyatı)yapılır. Tonsillit tedavisi gören hastaların, akşam yemekleri biraz öne çekilir, diyelim saat 19:00 da yenen yemek saat 16:00 çekilir. Ve akşam yatmadan önce acıkmış olan hastaya en az 2 bardak süt ile öz buğday ununda imal edilen ekmek yedirilir. İştahına göre süt oranını arttırabilir… Süt ile hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenerek, tedavinin hızlandırılması sağlanır…
Tüm anlatım
AKUT TONSİLLİT : Çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardandır Bir veya iki tonsilin kendiliğinden iyileşen enfeksiyonudur Akut tonsillit, klinik olarak genellikle ergenlerde ve genç erişkinlerde diğer yaş
gruplarına göre daha sık görülür
• Beş-altı yaşında pik yapar, ancak 3 yaşından önce ve 50yaşından sonra çok nadir görülür Akut tonsillitler de farenjitler gibi viral veya bakteriyel nedenlerle oluşabilir Ani başlayan üşüme-titremeyle birlikte ateş vardır Ateş 39°C’a kadar yükselebilir Boğaz ağnsı vardır ve enflamasyonun farengeal kaslan tutmasıyla yutma güçlüğü gelişir Baş ağrısı, kırgınlık, eklem ağrıları gibi sistemik yakınmalar olabilir Çocuklarda karın ağrısı, kusma, febril konvülsiyonlar görülebilir Kulağa vuran ağrı veya akut otitis media gelişebilir Boyunda, ağrılı lenfadenopatiler vardır Çocuklarda hafif bir boğaz ağnsı, subfebril ateş, iştahta azalma ve laterji görülebilir
• Akut tonsilitin tanısı muayene ile konur Muayenede tonsiller hiperemik ve hipertrofiktir Tonsillerin üzeri değişen derecelerde eksüda ile kaplı olabilir Eksüda özellikle tonsil kriptlerinin açıldıkları yerin üzerindedir Birden çok ve küçük noktalar şeklinde olduğunda folliküler tonsillit olarak adlandırılır Sıvı alımının azalmasına bağlı olarak mukozalar kuru ve sekresyonlar koyulaşmıştır Oral kavitede dili kaplayan kalın yapışkan bir mukus olabilir Tanısal test olarak boğaz kültürüyle etken izole edilebilir Yine boğaz sürüntüsünden direkt antijen testi ile AGBHS antijenleri araştırılabilir
• Laboratuvar incelemelerinde lökositoz olabilir Gram boyamalar bakteriyel tonsillit için yararlı olabilir Anti Streptolizin-O Testi (ASO), Streptolizin-O’ya karşı insan vücudunda oluşan antikorlardır Bağışıklikla ilgisi yoktur 200 Todd ünitesinin üzerindeki değerler anlamlıdır ve 6-12 ay içinde geçirilmiş enfeksiyonu düşündürür ASO retrospektif olarak tanıda yardımcıdır Akut streptokok enfeksiyonlannda tanı değeri sınırlıdır C-reaktif Protein (CRP), bakteriyel enfeksiyonlarda yükselir ve viral enfeksivonlardan ayırmada yararlıdır
• Akut tonsillit tedavisinde amaç enfeksiyonun yok edilmesi ve semptomların tedavisidir Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir Antiseptik gargaralarla lavaj yapmak ağız bakımı için yeterlidir Bunun yanında yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, analjezik, antipiretik ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir Bakteryel enfeksiyonda antibiyotik verilmeyenlerde genellikle hastalık bir haftada kendini sınırlar Ancak antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve lenfadenopatileri azaltır Ayrıca olası bir akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit gibi komplikasyonlar önlenmiş olur İlk tercih olarak penisilin grubu antibiyotikler 10 gün süreyle oral veya tek doz depo penisilin parenteral yolla verilir
AYIRICI TANI:
√ Difteri:
• Etken, Corynebacterium difteridir Uvula, yumuşak damak, tonsil plikaları ve tonsili kaplayan larenkse kadar uzanabilen; kaldırılınca altındaki doku kanayan, kirli gri renkte psödomembranla karakterizedir Membranların mukozaya adezyon göstermesi patognomoniktir Başlangıçta hafif
lokal semptomlar varken, süratle ilerleyip dezoryantasyona, üst solunum yolları obstrüksiyonuna ve kardiyak toksisiteye neden olabilir
• Ekzotoksinler ile nörotoksik ve kardiyotoksik etki gösterir Horlama, stridor ve krup öksürüğü ile servikal lenfadenopatilere bağlı boğa boynu görünümü olabilir Kesin tanı, kültür veya gram boyama yoluyla basilin gösterilmesi ile konur Tedavisi acildir Süratle 500-1000 Ünite/kg antitoksik serum ve yüksek doz penisilin verilir Üst solunum yolları obstrüksiyonu gelişirse trakeotomi açılır Penisilin, eritromisin ve tetrasiklinle taşıyıcılık ortadan kaldırılır
√ Vincent Anjini:
• Farenjitle birlikte ülseratif nekrotizan gingivit ve stomatittir Genellikle oral hijyeni bozuk olanlarda görülür Etkeni spiroket ve fusiform bakterilerdir Gri, nekrotik psödomembranlar tonsil veya farengeal mukozanın üzerini kaplar Bu psödomembranlar yüzeysel mukozanın nekrozuyla oluşur Tanı, klinik muayene ve kültürle konur
• Tedavide penisilin verilir Enfeksiyöz Mononükleoz: Klinik olarak, şiddetli akut tonsillit atağına benzer Ancak beraberinde splenomegali, karaciğer hasarı, döküntü ve tonsil üzerini kaplayan beyaz, düzensiz membran vardır Periferik yayma tanı için karakteristiktir Geniş, immatür mononükleer hücreli lenfositoz görülür Paul-Bunnel testi pozitiftir Tedavi semptomatiktir İstirahat, analjezik ve uygun sıvı verilir Ampisilin kulanan olgularda jeneralize rash döküntüsü ortaya çıkabilir

“Akut Tonsillit” için 0 yanıt

Bir cevap yazın