Asgari ücret AGİ 2018 ne kadar oldu? AGİ nedir?

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

2017 AGİ MİKTARI NE KADARDI?

2017 AGİ TUTARI

Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL)
Bekar
133,31
Evli + Eşi ücretli
133,31
Evli + Eşi ücretli + 1 Çocuk
153,31
Evli + Eşi ücretli + 2 Çocuk
173,31
Evli + Eşi ücretli + 3 Çocuk
199,97
Evli + Eşi ücretli + 4 Çocuk
213,30
Evli + Eşi ücretli + 5 Çocuk
226,63
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok
159,98
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +1 Çocuk
179,97
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +2 Çocuk
199,97
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +3 Çocuk
226,63

NOT: Kişilerin alması gereken AGİ tutarlarının hesaplanmasında, işçinin medeni durumu büyük önem arz etmektedir. İkinci önemli unsur ise, AGİ tutarı alacak işçinin evli olması halinde eşinin çalışıp çalışmadığı ile çocuk sayısıdır. Kişinin maaşına ilave olarak işveren tarafından işçiye ödenmekte olan AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmektedir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

NE KADAR VERGİ KESİLECEK?

2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.

Bir cevap yazın