Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Özlük Hakları

Başbakanlık Uzman Yardımcılığına Giriş

Başbakanlık Uzman Yardımcısı mesleğine giriş sınavından başarılı bir şekilde gerecek alınabilirsiniz. Giriş sınavı birkaç farklı yol ile yapılmaktadır. İsterseniz yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınav verebilirsiniz.

Giriş sınavlarına minimum dört sene boyunca lisanslı eğitim veren hukuk, iktisat ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan kişiler katılabilir. YÖK tarafından kabul edilmekte olan yurtiçinde ve yurtdışında olan öğretim kurumlarını bitiren kişilerde başvuruda bulunabilir.

Uzman Yardımcılarının Eğitim ve Yetiştirme Prosedürleri

Uzman yardımcıları, temel olarak hazırlayıcı eğitimlere ve yetiştirme programlarına katılırlar. Uzman yardımcılar, Başkanlık uzmanlığının talep ettiği gerekli bilgi ve becerileri kazanmak amacı ile, yetiştirme programına dahil olan tüm faaliyetler içerisinde yer alırlar. Birimlerce de hizmet için çeşitli eğitim programları oluşturulabilir. Uzman yardımcıları için seminer, kurs, konferans, uygulamalı şekilde eğitim, yurtdışı ve yurtiçi inceleme gibi daha birçok programlar düzenlenebilir.

Uzmanlığa Atanma

Yeterlilik sınavını başarılı bir şekilde geçebilen uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmesi için, YDS`den asgari “C” düzeyinde belgeye yeterlilik sınavından sonra en geç iki yıl içerisinde sahip olması gerekmektedir. Yeterlik sınavından başarılı olabilen kişiler verilen süre içerisinde yabancı dil şartını yerine getirmeli ve tüm kriterler ödendikten sonra uzman yardımcısı olarak atanma işlemi gerçekleştirilir.

Uzman Yardımcısı Unvanının Sona Ermesi

Uzman yardımcılarının ilave süre içinde tezlerini sunmaya ya da ikinci kez hazırlamış oldukları tezleri kabul edilmeyen, yeterlilik sınavından başarı elde etmeyen ya da yabancı dil yeterliliğini yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı olma unvanını kaybederler ve uygun olan memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları

Başbakanlık Uzman Yardımcılarının aylık olarak aldığı ücretler değişiklik gösterebilmektedir. Ücret ve tazminat göstergesi dikkate alınarak, bu kriterler esasında rakamlar belirlenmektedir.

2017 senesinin ikinci yarısında çocuğu olmayan veya bekar (ya da eşi çalışmakta olan) Başbakanlık Uzman Yardımcısı, 9`uncu derecenin 1`inci kademesinde aylık olarak kesin 4.359 TL ücret almaktadır. Burada belirtilmiş olan aylık olarak alınan maaş tutarının içerisine Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemektedir.

Bir cevap yazın