Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Özlük Hakları

Çalışma uzman yardımcılığı ve özlük hakları mesleğinde çalışabilmek için giriş sınavından başarılı bir şekilde geçmeniz gerekmektedir. Giriş sınavı aşaması, KPSS sonrasında sözlü ya da yazılı olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olarak tek aşamalı olarak geçirilebilir.

Çalışma Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamak için atanan kişilerin yardımcılık süresi en az üç sene olmaktadır. Çalışma uzman yardımcıları, önceden bağlı oldukları üstü yönetici ve daire başkanları tarafından belirlenmiş olan uzmanların gözetimi altında çalışmaktadır.

Uzman yardımcıları Devlet Memurları Kanunu`nun 657 sayılı ve Aday Memurların Yetiştirilmesine bağlı Genel Yönetmenlik çerçevesinde staja ve eğitime tabi tutulurlar.

Diğer bir yandan ise uzman yardımcıların eğitilebilmesi için üç seneden oluşan bir süre boyunca özel olarak çalışmalar ve yetiştirme planları hazırlanır, ardından ise hazırlanmış olan bu planların uygulama işlemi gerçekleştirilir.

Tez Hazırlama İşlemi

Bakanlıkta iki senelik bir fiili hizmet süresinin sonunda, Uzman Yardımcılarının tez konusu belirlenir.

Tez konusunun belirlenmesinden sonra uzman yardımcısı olan kişinin tezini teslim etmesi için bir yıl gibi süre verilir. Eğer geçerli bir mazereti var ise tezini teslim edemediyse, bu durumda sadece bir defaya mahsus olmak üzere altı aydan fazla olmamak üzere ek süre verilir.

Uzmanlığa Atanmak İçin Neler Gereklidir?

Çalışma uzman yardımcılığı ve özlük hakları olarak hizmet verebilmek için yeterlik sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Uzman yardımcılığına giriş tarihinin sonrasında alınmış olan YDS`den asgari “C” düzeyinde ya da uluslararası geçerliliği olan başka bir evrakın, yeterlik sınavından en geç iki yıl olmak üzere Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

Özlük Hakları

Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Özlük Hakları alanında çalışan kişilerin aldıkları ücretler, tazminat göstergesi esas alınarak belirlenmektedir.

2017 senesinde ikinci altı aylık dönemde görev yapmaya başlayacak olan çocuksuz ve bekar “Çalışma Uzman Yardımcısı” 9`cu derecenin 1`ci kademesinde aylık olarak 3.961 TL kesin bir ücret alacaktır. Gösterilmiş olan miktarın içerisine Yabancı Dil Tazminatı dahil değildir.

Çalışma uzmanı 1`ci kadroda çalışacak kişiler için 2000 makam ve 8000 görev tazminat göstergesi belirlenmiştir.

 

Bir cevap yazın