Ekonomist Kimdir?

Bir ekonomist, kaynakların, malların ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını inceleyen kişidir. Enflasyon ve işsizlik gibi arz ve talebi etkileyen faktörlere ilişkin verileri araştıran ve yorumlayan bireyler olarak da tanınır.

Bir Ekonomist Ne Yapar?

Ekonomistler, eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlardaki konulara ekonomik analizler yapar. Bazı ekonomistler, ürünlerin, sağlık hizmetlerinin veya enerjinin maliyetini inceler. Diğerleri ise istihdam seviyelerini, iş çevrimlerini veya döviz kurlarını inceler. Bir diğer kısım ekonomist ise vergi, enflasyon veya faiz oranlarının etkisini analiz eder. Ekonomistler tipik olarak aşağıdaki işleri yaparlar:

  • Ekonomik sorunları araştırmak ve analiz etmek
  • Anketleri yürütmek ve veri toplamak
  • Matematiksel modelleri ve istatistiksel teknikleri kullanarak verileri analiz etmek
  • Araştırma sonuçlarını sunan raporları, tabloları ve grafikleri hazırlamak
  • Piyasa eğilimlerini yorumlama ve tahmin etmek
  • İşletmeler, hükümetler ve bireyleri ekonomik konularda bilgilendirmek
  • Tasarruf politikaları veya ekonomik problemleri çözmek için önerilerde bulunmak
  • Haber bültenlerinde ve akademik dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yazmak
  • Ekonomistler genellikle tarihsel eğilimleri de inceler ve bunları tahminlerde kullanmak için değerlendirirler. Elektronik tablolar, istatistiksel analiz ve veritabanı yönetimi programları dahil olmak üzere çeşitli yazılım programlarını kullanarak verileri araştırır ve analiz ederler. Bütün ekonomistlerin yarısından fazlası federal, eyalet ve yerel yönetimde çalışır. Ayrıca harcama ihtiyaçlarını da yansıtırlar.

Birçok ekonomist, kurumlar için çalışır ve ekonomik işlerin nasıl etkileneceğini çalışanların anlamasına yardımcı olur. Özellikle, ekonomistler, bir şirketin karlarını maksimize etmesine yardımcı olmak için tüketici talebi ve satış gibi sorunları analiz edebilir. Ekonomistler ayrıca çeşitli ekonomik sorunları inceledikleri ve analiz ettikleri araştırma şirketleri ve düşünce kuruluşları için de çalışırlar. Ekonomist maaşlarına baktığımızda ilk işe başlarken kamuda 2180 lira ile başlangıç yapılabildiğini görmekteyiz.

Ekonomistlerin Uzmanlık Alanları

Ekonometristler modelleri geliştirir ve ekonomik ilişkileri test etmek için matematiksel analizleri kullanır. Ekonominin tüm alanlarındaki ekonomik gerçekleri veya eğilimleri açıklamak için matematik, oyun teorisi ve regresyon analizi gibi teknikleri kullanırlar.

Finansal ekonomistler tasarrufları, yatırımları ve risk faktörlerini analiz eder. Ayrıca finansal piyasalar ve finansal kurumlar üzerinde çalışırlar.

Endüstriyel organizasyon ekonomistleri, bir endüstri içindeki şirketlerin nasıl organize edildiğini ve nasıl rekabet ettiklerini inceler. Ayrıca, şirketlerin rekabeti kısıtlama girişimlerini düzenleyen antitröst yasalarının piyasaları nasıl etkilediğini de incelerler.

Uluslararası ekonomistler uluslararası ticareti ve küreselleşmenin etkisini incelerler. Ayrıca küresel finansal piyasaları ve döviz kurlarını da incelerler.

Makroekonomistler ve parasal iktisatçılar ekonomiyi bir bütün olarak incelerler. İşsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilgili eğilimleri araştırabilirler.

Mikroekonomistler, bireylerin ve firmaların arz ve talep kararlarını inceler. Örneğin, tüketicilerin belirli bir fiyattan talep edecek ürün miktarını belirleyebilirler.

Bir cevap yazın