Gıda Mühendisliği maaşları ne kadar

Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerdendaha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlerdönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar,Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomiküretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasınısağlar,Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğindevamını sağlar,Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçer, en azmaliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar,retimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalitekontrolünü yapar.
Kamu da görev yapan 657 sayılı devlet memurlarına tabi gıda mühendisi, Ocak 2015 zammı ile birlikte 2750 TL alırken, KİT’ler 2980 TL almaktadır. Özel sektör de bu maaş 2100 TL almaktadır. Kurumsal firmalarda bu rakam 2800 TL’ye kadar çıkmaktadır.

“Gıda Mühendisliği maaşları ne kadar” için 2 yanıt

Bir cevap yazın