Hemşire

Üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik lisans programından mezun öğrencilere verilen unvandır.

Unvanın tarihsel süreci

İlk çağlarda hemşirelik daha çok şifa verici rolü ile karakterizeydi. Hemşirelik tarihsel gelişiminin İsa öğretisine dayandığı düşünülmektedir.14._Yüzyıl ’da hemşireler, köylünün tıbbi bakımının ve sağlığının ana kaynaklarından biri olmuştur. Hemşireler hasta bakımında, bitkisel ilaçlar ve tedavi edici teknikler kullanmışlardır. Rönesans ve Reform hareketleri ile tıp alanında birçok gelişme sağlanmıştır. Yeni araçların icadı ve biyolojik bilimlerdeki gelişim, tıbbi bilimlere de temel oluşturmuştur.

Yeniçağ’da yaşanan toplumsal ve politik olaylar sonucu insan hak ve özgürlüklerinin önem kazanması, hemşireliğin gelişimini de olumlu etkilemiştir. Endüstriyel gelişim, Fransız Devrimi ve savaşlar, hemşireliğin yeniden doğuşuna zemin hazırlamıştır. Florance Nightingale(1820–1910), 19. Yüzyıl ’ın ortalarında hemşirelik mesleği için beklenen lider olmuştur. Kırım Savaşı ’nda yaralı ve hasta askerlere bakım yapması ve fiziki çevreyi iyileştirmesi, Nigtingale´in saygınlığının artırmasını, zamanın liderlerinin desteğini almasını ve böylelikle gerçekleştirmek istediği reformlar için zemin oluşturmasını sağlamıştır.

Türkiye’de

1911 yılında 6 ay süreli kurs sonunda sertifika alan kişilerin ,ilk defa Balkan Savaşı (1912) ve Çanakkale Savaşı (1915 – 1916) sırasında hasta bakımına katılmaları, mümkün olmuştur. Yurdumuzda ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemşire okulu, Kızılay Hemşire Okulu’dur (21.2.1925). 1955 yılında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, ülkemizde üniversitedüzeyinde açılan ilk yüksekokul ‘dur. Bu okul, Avrupa’da da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okuludur. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kurularakFakülte düzeyine ulaşmış ve Türkiye’deki ilk Hemşirelik Fakültesi olmuştur.

Eğitim

Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili Lisans eğitimi veren okullardan mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile  öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilen mezunlara  Hemşire unvanı verilir. Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili Lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra Uzman Hemşire olarak çalışırlar. Hemşireler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar.

Kaynak: wikipedia

“Hemşire” için bir cevap

Bir cevap yazın