MTA Müfettiş Yardımcılığı ve Özlük Hakları

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Müfettiş yetiştirilmesi maksadı ile birbirinden farklı öğrenim bölümlerinden mezun olan bireyler içerisinden giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı mesleğine kişileri istihdam etmektedir.

MTA Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Maden Tetkik ve Arama Yardımcılığı mesleğine atanabilmek için iktisadi, siyasi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, fen fakültelerinden mezun olmuş olan adaylar arasından kurumun belirtmiş olduğu şartlara uygun olanlar kabul edilir.

Müfettiş Yardımcılığına Yetiştirilme Süreci Ne Kadardır?

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında Müfettiş Yardımcıları önceden belirlenmiş olan program ile yetiştirilirler.

Birinci dönem çalışmalara, Teftiş Kurulunun yetki alanında olan teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma ile alakalı olan mevzuatın yardımcılara öğretilmesi maksadıyla hazırlanan hizmet içi eğitimleri kaplamaktadır.

Müfettişliğe Atanma

Müfettiş Yardımcıları 3 seneden oluşan yetişme dönemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Müfettiş ya da Müfettişler ile Kurul Başkanın olumlu yönde tezkiyesini almakla beraber yeterlik sınavına tabi tutulmaktadır.

Yeterlik sınavı iki aşamalı sınavdan oluşmaktadır. Burada sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Yazılı sınavı başarılı bir şekilde tamamlayamayan kişiler sözlü sınavda girmeye hak kazanamazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylar ya da mazeretsiz sınava dahil olmayanlar, Genel Müdürlük teşkilatı tarafından almış oldukları derecelere uygun bir şekilde başka bir göreve taşınırlar.

Özlük Hakları

Maden Tetkik ve Arama Yardımcılığı işinde aylık maaş, tazminat ve ücret göstergesi miktarı esas götürülerek belirlenir.

9`uncu derecenin 1`inci kademesinde olan hizmeti olmayan, çocuğu olmayan ve bekar (yani eşi çalışmayan) bir MTA Müfettiş Yardımcısı, 2015 senesi ilk altı ay içinde göreve başladığı zaman aylık kesin miktar 3.353 TL olarak belirlenmektedir. Aylık kesin olarak belirlenen maaşın içerisine Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemektedir.

1`inci derecek MTA Müfettiş Kadrosu için 3600 ek gösterge ve 2000 makam göstergesi, 800 adet ise görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müfettiş yardımcılığı yapan bireyler, Teftiş Kurulu Başkanının ya da beraber çalışma sürdürdüğü Müfettişin önceden çalışılması için vereceği işleri yapmak ile görevlendirilmektedir.

 

Bir cevap yazın