TCDD Müfettiş Yardımcılığı ve Özlük Hakları

Günümüzde TCDD Müfettiş Yardımcılığı ve Özlük Hakları konusu herkesin merak alanında olan bir mevzudur.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yoları alanında Teftiş Kurulunda çalışmak olan Müfettişler, mesleğe müfettiş yardımcısı olarak başlamaktadır. Sonrasında ise zaman geçtikçe ilerleyerek başmüfettişliğe kadar yükselebilmektedir.

Mesleğe giriş zamanı kurum mesleğe alınması gereken kişi sayısının 20 katı kadar adayı düzenlemiş olduğu test usulündeki sınava girmesine olanak sağlamaktadır. Sınava başvuru sisteminde yeni bir sistem ola KPSS P48 kullanılmaktadır. Yazılı sınavın konularını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

HUKUK

Anayasa Hukuku
İdare Hukukunun genel esasları, idari kaza, idari teşkilat
Ceza Hukuku (Genel esaslar)
Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)
Borçlar Hukuku (Genel esaslar)
Ticaret Hukuku (Genel esaslar)
İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

İKTİSAT

Mikro iktisat
Makro iktisat
Uluslararası iktisat
İşletme iktisadı

MALİYE

Maliye politikası
kamu gelir ve giderleri
Bütçe
Türk vergi kanunun genel esasları

MUHASEBE

Genel muhasebe
Bilanço analizi ve teknikleri
Ticari hesap

YABANCI DİL

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisi.

TCDD Müfettiş Yardımcılığına Giriş

ESK müfettiş yardımcılığı mesleğine sözle ve yazılı seçeneklerinden birini seçerek giriş sınavını başarılı bir şekilde geçerek girebilirsiniz.

TCDD Teftiş Kuruluna ilk olarak Müfettiş Yardımcısı olarak girilmektedir. Giriş yapabilmek için sözlü ve yazılı olarak düzenlenmekte olan yarışma sınavlarında başarı göstermeniz gereklidir.

Giriş sınavına Türkiye üzerinde minimum dört senelik lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, işletme ve siyasi bilgiler fakültesinden ya da Yükseköğretim Kurumuna kabul edilen kişiler, KPSS puanı olan kişiler girebilir.

Giriş sınavında başarılı olan kişiler başarı sıralamasına uygun olarak Müfettiş Yardımcısı Kadrolarına atanmaktadır.

Özlük Hakları ve Diğer Özellikler

TCDD Müfettiş Yardımcılığı başka teftiş kurulu mensupları ile aynı oranda 3600 ek göstergeye tabi çalışmaktadırlar. Yeni işe başlamış bir Müfettiş Yardımcısına tahmini olarak 4300 TL civarlarında ücret ödenmektedir.

TCDD Türkiye üzerinde neredeyse her noktada personel ihtivasına sahip olan bir kurum yapısı olduğu için her yere soruşturma ve teftiş görevi için gidebilmektedir. Bu alanda geniş bir çalışma ağı üzerinde görev yapmaktadırlar.

 

 

Bir cevap yazın