Yasama Uzman Yardımcılığı ve Özlük Hakları

Yasama uzman yardımcısı olarak çalışabilmek için giriş sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Giriş sınavı TBMM Başkanlığına kişi alımı gerekli olduğu zaman açılır ve giriş sınavına katılmak isteyenlerin belirlenmesi işlemi sırasında KPSS (A) sonuçları esas alınır. Giriş sınavı sırasında isterseniz sözlü ve yazılı ya da sadece sözlü sınav şeklinde seçim yapabilirsiniz. Diğer bir konu ise gerekli olduğu zaman adaylardan yabancı dil yeterliliği de istenebilmektedir.

Yasama Uzman Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilmeleri

Giriş sınavını başarılı bir şekilde geçebilen kişiler Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanmaktadır.

Yasama uzman yardımcısı olarak atanan kişiler, yasama uzmanlığının talep ettiği bilgileri, etik değerleri ve aynı zamanda becerileri üç yıldan oluşan eğitim süresinde öğrenmektedir. Eğitim dönemleri 3 ayrı kategoriye ayrılmaktadır.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yasama Uzman Yardımcıları, refakatinde çalışmakta olduğu ve birim amirlerinin Yasama Uzmanı tarafından verilen görevlerini yerine getirmekte sorumluluk sahibidir. Yasama Uzmanları ilgili mevzuatı ve verilen tüm görevleri doğru bir şekilde halletme, TBMM`nin yasama, dış ilişkiler ve denetim sorunları yerine getirmek ile yükümlüdür. Yasama uzman yardımcıları ve yasama uzmanları, bütçe başkanlığı, araştırma hizmet başkanlığı ve dış ilişkiler başkanlığından görevlendirilmektedir.

Yurt Dışı Eğitimleri

Başkanlık divanınca önceden belirlenmiş olan sayıda Yasama Uzmanları, görgü ve bilgilerinin artması, meslekleri ile ilgili hizmetleri öğrenmek, eğitilmek, meslekleri için yabancı dil bilgili geliştirmek ve kurs görmek maksadı ile bir seneni aşmamak şartı ile yurt dışına gönderilebilir.

Lisansüstü öğrenim maksadı ile doktora programlarında yalnızca birini seçmek kaydıyla iki yılı aşmamak şartı ile Başkanlık Divanınca belirlenmiş sayıda Yasama Uzmanı yurt dışına gönderilebilir.

Yasama Uzman Yardımcılığı Ücretleri

Yasama uzman ve uzman yardımcılarının aylık maaşları tazminat göstergesi göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

9`uncu derecesin 1`inci kademesinde olan, fakat hiçbir hizmeti bulunmayan, çocuksuz veya bekar “Yasama Uzman Yardımcısı” 2017 senesinin ikinci altı aylık döneminde net olarak 4.359 TL ücret almaktadır. Bu tutarlar hesaplanırken yabancı dil tazminatı ödemesi dikkate alınmamıştır.

 

Bir cevap yazın