Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı mesleğine atanmak isteyen kişiler, birbirinden farklı öğrenim alanlarından mezun olan bireyler içerisinde giriş sınavı vasıtası ile bu mesleğe istihdam edilmektedir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına Giriş Aşaması

Uzman yardımcılığı mesleğine özel olarak düzenlenmiş olan yarışma sınavı ile alınabilirsiniz. Bu mesleğe giriş zamanı KPPS şartı sizlerden istenmemektedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olan eleme sınavı, sözle ya da yazılı sınavdan oluşan giriş sınavı, başarılı olmanız durumunda sizlere bu mesleğe atanmanıza olanak sağlamaktadır.

Giriş sınavına 4 seneden az olmayarak lisans eğitimi veren hukuk, siyasi bilgiler ve işletme gibi fakültelerden ve Başkanlık tarafından önceden belirlenmekte olan bölümlerden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişiler katılabilir.

Uzmanlık Yeterlilik Sınavı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı yeterlilik sınavına girebilmek için uzman yardımcısı ekibi ile birlikte adaylık süreside dahil olmak üzere en az üç sene boyun çalışmış olmalı ve hazırlamış oldukları uzmanlık tezi kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik sınavı sözlü ya da yazılı sınav olarak iki çeşitten oluşmaktadır. Sınavlar Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan minimum iki ay önce ilan edilmiş konular üzerine yapılmaktadır.

Tez jürisi tarafından adaletin sağlanması için tez yeterli olması halinde başaralı olmazsanız ya da sınava girmeye hak kazandığınız halde geçerli bir mazeretinizin olması durumunda sınav hakkını kullanamayanlara, bir sene içerisinde ikinci defa sınava girme hakkı vermektedir.

Özlük Hakları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı aylık maaşları tazminat ve aynı zamanda ücret göstergesi göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

2018 senesinin ikinci yarısında, 9`cu derecenin 1 kademesinde yer alan ve hiçbir hizmeti olmayan, bekar (veya eşi çalışan biri) ve çocuğu olmayan birisi (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı) aylık maaş olarak 4.359 TL ücret almaktadır. Burada belirtmiş olduğumuz tutarın içerisine BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ilave edilememiştir.

 

Bir cevap yazın