Zabıta Maaşları

Zabıta 2015 maaşı ne kadardır.

Zabıta, bir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare, polis.

Türkiye’de iki türlü zabıta veya kolluk vardır. (Genel Zabıta:Devlet Zabıtası,Polis-Jandarma***Özel Zabıta:Yerel Zabıta,Belediye Zabıtası) Bunlardan biri, kamu düzenin korunması, yani toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyet, diğeri de, suç delillerini toplama ve tespit, failleri yakalama, tutma, adlî makamlara teslim etme gibi gibi ceza yargılamasına yardımcı olma işidir. Birincisine idarî zabıta, ikincisine de adlî zabıta denir. Ancak Türkiye’de bu iki tür faaliyeti, esas itibarıyle aynı kurum ve personel yürütür. Bu teşkilât İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Genel zabıta ve jandarmadan oluşur. Genel zabıta yanında, yine kamu düzenini koruyan mahallî zabıta ile belli bir hizmetin özellikleri dolayısıyla faaliyet gösteren hizmet zabıtası yer alır. Belediye zabıtası, orman zabıtası, gümrük zabıtası gibi. Adlî zabıta, yanikriminoloji alanında bilgi sahibi personelden oluşması gereken ve ceza yargılama makamlarına yardımcı olan teşkilât henüz Türkiye’de hizmetin aradığı özelliklere göre kurulamamıştır.

2015 Zabıta maaşları o ilin belediyesine göre değişmektedir.Ortalama olarak bir zabıtanın maaşı 2850tl olmakla birlikte aile yardım ve çocuk yardımı almaktadır. Aile yardımı 140 tl çocuk yardımı ise 40tl’dir.Maaşlar belediye sendika anlaşmalarına görede değişmektedir.

Zabıta Maaşlarına ilave olarak Yemek ücreti gibi yardımlar alan personel, yine belediyeden belediyeye göre değişir sendikaların belirlediği tutarlara görede değişmektedir kimi belediyelerde bu ücret 200 kiminde 800 Tl’e kadar çıkmaktadır.

 

Bir cevap yazın