Zabıta nasıl olunur? Şartları nelerdir?

 

Zabıta, bir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare, polis.

Türkiye’de iki türlü zabıta veya kolluk vardır. (Genel Zabıta:Devlet Zabıtası,Polis-Jandarma,Özel Zabıta:Yerel Zabıta,Belediye Zabıtası) Bunlardan biri, kamu düzenin korunması, yani toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyet, diğeri de, suç delillerini toplama ve tespit, failleri yakalama, tutma, adli makamlara teslim etme gibi gibi ceza yargılamasına yardımcı olma işidir. Birincisine idari zabıta, ikincisine de adli zabıta denir. Ancak Türkiye’de bu iki tür faaliyeti, esas itibariyle aynı kurum ve personel yürütür. Bu teşkilat İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Genel zabıta ve jandarmadan oluşur. Genel zabıta yanında, yine kamu düzenini koruyan mahalli zabıta ile belli bir hizmetin özellikleri dolayısıyla faaliyet gösteren hizmet zabıtası yer alır. Belediye zabıtası, orman zabıtası, gümrük zabıtası gibi. Adli zabıta, yani kriminoloji alanında bilgi sahibi personelden oluşması gereken ve ceza yargılama makamlarına yardımcı olan teşkilat henüz Türkiye’de hizmetin aradığı özelliklere göre kurulamamıştır.

Zabıta olmak isteyenler K.P.S.S puanları ve istediği şartları sağlamak zorundadır.Zabıta alımları artık belediyeler tarafından son dönemde TSK’dan ayrılmış Uzman Çavuşlar ve Astsubaylar arasından alım yapılabilmektedir.

Zabıta olmak isteyen kişilerde aranan şartlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 30 yaşına girmemiş olmak
  • Belirlenen K.P.S.S puanını sağlamak (genel olarak bu puan 100 üzerinden 70 olarak belirlenmektedir)
  • Minimum liseden mezun olmuş olmak
  • Tüm kamu haklarını elinde bulundurmak
  • Yüz kızartıcı bir cezaya tabi olmamak
  • Hüküm giymemiş olmak
  • Askerlik ile bağlantılı olmamak
  • Erkeklerin 170 kadınların ise 160 olması
  • Boy ve kilo endeksinin normal değerlerde olması genel zabıta alım kuralları olarak belirlenmiş durumdadır.

Gerekli olan K.P.S.S puanı alım yapan kurum tarafından belirlenmektedir. Mülakata çağrılan adaylar en az 3 kişilik bir kurul önüne çıkarılmaktadır. Zabıtalar belediye başkanı tarafından onay alındıktan sonra göreve başlarlar.

Belediye tarafından yapılan sözlü sınavlar adaylara yazılı bir şekilde bildirilmektedir. Esas alınan sınav sözlü sınav yani mülakat olduğu için adayların bu aşamada çok dikkatli olmaları gereklidir. Adaylar sözlü sınav sonuçları baz alınarak sıralanırlar. Sözlü sınavın sonuçlarının belli olması ardından yine adaylara yazılı bir şekilde sonuç iletilmektedir.

As ve aynı zamanda yedek olmak üzere iki adet liste ortaya konur. Sınavı kazanan kişiler belirli biz zaman dilimi içinde başvurularını gerçekleştirmezlerse sıra ilk yedekten başlamak üzere yedek alımlarına gelecektir.

Bir adayın atamasının gerçekleşmesi için devlet memuru kanununa göre 48. Maddenin gereklerini sağlamalıdır. Özellikle tercih aşamasında meslek lisesi ve yüksek okul mezunlarına öncelik tanınmaktadır.

Atanacak kişilerin; nüfus cüzdanı ve aynı zamanda onaylı bir de örneği, diplomasının aslı ve aynı zamanda onaylı örneği, adli sicilden alınan temiz belgesi, askerlik durumu olanlar için askeri şubeden alınan bir belge, gerekli sağlık testleri ile ilgili hastaneden alınan bir raporu belediyeye teslim etmesi gerekmektedir.

Başka meslekleri yapan resmi kuruluş ya da belediyede çalışan kişilerin de zabıta olması mümkündür. Bu kişilerin de 40 yaşını aşmamış olmaları ve diğer şartları sağlamaları gereklidir.

Bir cevap yazın